Chr. Benjamin Olsen (1873-1935) var
en af de sidste store marinemalere i tra-

danske marine, bl.a. på Kongeparrets
rejser til Færøerne, Island og Grønland

ditionen fra Carl Locher,
Vilhelm Arnesen og Christian Blache.
Han var født i Odense,
stod i malerlære i Svend-
borg og uddannede sig fra
1893 på egen hånd til
marinemaler i København
med vejledning og støtte
fra Chr. Blache.
Efter en rejse til Nord- og
Vestafrika med S/S "CG
Koch" debuterede han på
Kunstnernes Efterårsudstilling i 1905.
Det eksotiske og roman-

i 1921 og 1926, satte sig
synlige spor i form af en
naturalistisk gengivelse af
himmel og bølgegang
og en solid skibs-
portrættering.
Udover at være leverandør
af skibsportrætter til talrige
rederikontorer vandt
Benjamin Olsen ry som en
overlegen behersker af
underglasurmaleriet. Han
virkede fra 1906 til sin død
som porcelænsmaler, først
ved Bing & Grøndahl og
fra 1913 ved Den kgl. Por-

Selvportræt (udateret)

tiske prægede dog ikke hans værker,
hvorimod hans togter med den

celænsfabrik, hvor han blev en hoved-
kraft  i periodens naturalistiske maleri.