Udlån

Affotograferinger

Værker i Benjamin Olsen Samlingen
kan udlånes til udstillingsformål o.l. efter
nærmere aftale med bestyrelsen for
Benjamin Olsen Samlingen.

Affotograferinger af værkerne
til privat brug kan bestilles.
Offentliggørelse må kun ske efter
skriftlig aftale med Fondens bestyrelse.

Kontakt
Den selvejende Fond Benjamin Olsen Samlingen
v/ Preben Hejlesen
Stribgårdvej 29, Strib
5500 Middelfart
tlf.: 26 25 15 02