Benjamin Olsen Samlingen er noget så
spændende som en kunstners samling
af egne arbejder.
Hans kendteste værker hænger ganske vist
på museer eller er efter mange år på et
rederikontor endt i privat eje; men
samlingen rummer ikke desto mindre
mange spændende oliemalerier fra
Benjamin Olsens hånd.
Herudover giver den med sin
rigdom af skitser og udkast til
større arbejder og
skibsportrætter
et indblik i
kunstnerens
arbejde med tegning og især
akvareller som forstudier.


Benjamin Olsens store samling
blev ved hans død overtaget
af hans søn Enoch, som i en
 årrække fremviste faderens
 værker i sit lille "museum"
 på bopælen i Strib.
Efter hans død overgik
 den til Den selvejende
Fond Benjamin Olsen
 Samlingen, som lod
 værkerne restau-
rere og deponere
på Middelfart
Museum, hvor de
flere gange
har været udstillet.

Læs mere om Enoch Olsen og se klip fra hans rundvisninger >>