Det længstlevende af Benjamin Olsens børn, sønnen Enoch, gjorde det efter et

I sommeren 1971 åbnede Enoch Olsen i sin
 villa i Strib samlingen for offentligheden og

langt livs virke som
overlærer i Fredericia
til sit mål at bevare
faderens malerier for
eftertiden.
Hans drøm om opret-
telsen af "et museum
til min fars ære" lå
uden for det økono-
misk realisable; men
ved oprettelse af Den
selvejende Fond Ben-

fremviste den til sin død
med synlig kærlighed til
faderen og stolthed
over hans malerier
 - og med en fortæller-
glæde og charmerende
"forundringspædagogik"
fra hans fortid som
skolelærer i en nu for
 længst svunden epoke.
Enoch Olsens rund-
visning blev i 1986

jamin Olsen Samlingen, hvortil han
testamenterede sit bo, sikrede han samlingens fortsatte eksistens.

optaget på video og kan ses eller genses
i et 8 minutters sammendrag her på
 hjemmesiden

<< Tilbage

Se video >>